Año Santo

Czym jest Rok Święty?

Rok Święty czy Jubileuszowy Rok Compostelański to czas, w którym Kościół udziela wiernym szczególnych łask duchowych, na wzór tego, co Biblia przekazuje o latach świętych przeżywanych przez Izraelitów: co siedem lat był rok szabatowy, w którym odzyskiwał ziemie ten, kto ją musiał sprzedać z konieczności, a niewolnicy odzyskiwali wolność. Co 50 lat świętowano rok jubileuszowy (Kpł 25).

Jezus mówi, że przyszedł, aby obwieścić rok łaski od Pana (Łk 4,16).

Kościół w Composteli w Roku Świętym przeżywa również szczególny czas łaski.

Kiedy przypada Rok Święty?

Ogłasza się Rok Święty Compostelański, gdy 25 lipca, wspomnienie męczeństwa św. Jakuba, przypada w niedziele. A zatem świętuje się go co 11,6,5 i 6 lat. Sięga korzeniami 1122 roku, gdy ogłosił go po raz pierwszy papież Kalikst II, a w 1179 papież Aleksander III bullą “Regis aeterni” potwierdził jego obowiązywanie na zawsze.
W ciągu wieków często Stolica Apostolska wychwalała pielgrzymowanie do Santiago i przeżywanie Roku Świętego.
“Zachęcamy wszystkich drogich synów, aby podążali nadal tą drogą wierności ewangelicznej, autentyczności chrześcijańskiej i jaśniejącej nadziei, która w ciągu wieków prowadziła tak wiele dusz do compostelańskiej świątyni” (Paweł VI: A. St 1971).
“Dzielę się radością… z czasu łaski i przebaczenia, który Pan zechciał udzielić, raz jeszcze, drogiej nam Hiszpanii i całemu chrześcijaństwu… aby Jubileusz stał się dla wszystkich szansą na prawdziwe pojednanie”. (Juan Pablo II: A St 1982).
“Zachęcam pielgrzymów, aby gromadzili sugestywne doświadczenia wiary, miłości i braterstwa spotykane w ich wędrowaniu, aby przeżywali camino przede wszystkim wewnętrznie, pozwalając się objąć wezwaniu Pana, skierowanemu do każdego z nich. W ten sposób będą mogli wypowiedzieć z radością i z przekonaniem, stojąc przed Portykiem chwały: «Wierzę»”. (Benedykt XVI: A St 2010).

Zyskanie odpustu jubileuszowego

Aby uzyskać łaski odpustu jubileuszowego potrzeba:

  • Nawiedzić Grób Apostoła w Katedrze i odmówić jakąkolwiek modlitwę.
  • Odprawić sakrament pokuty i pojednania (czy to w katedrze czy też w innym miejscu 15 dni przed lub po nawiedzeniu grobu).
  • Przyjąć Komunię Św. Ten odpust można ofiarować za zmarłych.

Ani łaska jubileuszu, ani samo pielgrzymowanie nie są same z siebie związane z „kompostelką”. Można uzyskać odpust jubileuszowy przybywając do Composteli w każdy sposób oraz można otrzymać „kompostelkę” bez uzyskania łask jubileuszu.

Łaski jubileuszowe

Odpust zupełny, który można otrzymać raz dziennie (możliwy do ofiarowania także za zmarłych) pod następującymi warunkami:

  • Nawiedzając Katedrę i odmawiając modlitwę (np. Ojcze nasz i Wierzę, modląc się w intencjach papieża).
  • Przystąpić do spowiedzi św. (15 dni przed lub po nawiedzeniu katedry) i przyjąć komunię św.

Pozwolenia dla spowiedników:

  • Spowiadanie w Katedrze, w parafiach miasta oraz na Monte del Gozo dla wszystkich spowiedników posiadających zgodę na spowiadanie.
  • Udzielenie rozgrzeszenia od cenzur z wyjątkiem zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej (KPK kan. 1367, 1370, 1378, 1382 i 1383), ale z uprawnieniami przyznawanymi przez kanony 976 i 1357.
  • Zamiana i zwolnienie od ślubów/postanowień na warunkach ustanowionych przez Kościół.
Skip to content