El Peregrino

Ritos del peregrino

Codziennie: 9:30 do 13:30 / 16:00 do 19:30 NAWIEDZENIE GROBU ŚW. JAKUBA Codziennie: 7:00 do 20:30 Obejdź świątynię aż do głównej fasady od strony placu Obradoiro. Podziwiaj jej wzniosłość: w końcu dotarłeś do miejsca, o którym marzyłeś. Uczyń znak krzyża, zacznij wchodzić po schodach, bez pośpiechu: to cel, to chwila, w której trzeba się rozkoszować każdym krokiem. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano pójdziemy do domu Pana! Już stoją nasze stopy w Twoich bramach Jeruzalem!

Portyk Chwały

Wchodząc do świątyni, przyjmuje Cię wspaniałe, romańskie dzieło, które przedstawia historię zbawienia. Po lewej stronie, widzisz pragnienie, aby przyszedł Chrystus, które wyrażają czterej prorocy Starego Testamentu. Po prawej stronie, głoszenie Chrystusa przez czterech Apostołów: to Nowy Testament. Pośrodku jest Pan Jezus otoczony chwałą. To On jest świątynią, On pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, kapłanem. On podtrzymuje bramę, On nam przekazuje boskie życie, przez Niego wchodzimy do prawdziwego życia dzięki wierze. W środkowej kolumnie, w części świetlistej, znajduje się Jakub Apostoł, wysłannik Chrystusa, który nam przekazał tę wiarę. Wejdź przez wiarę, przez bramę, którą jest Chrystus, mówiąc: Wierzę w jednego Boga…

Uścisk Apostoła

Nasz wzrok prowadzi nas do ołtarza głównego, który okrążamy od prawej strony, aby wejść i uściskać figurę Apostoła, która przewodzi świątyni. Dziękuję przyjacielu Jakubie, bracie Jakubie, za to, że pomogłeś mi dotrzeć aż tutaj! Dziękuję za Twoją osobę, wsparcie, świadectwo, za to, co pozostawiłeś!

Grób św. Jakuba

Pod ołtarzem głównym znajduje się krypta, prawdziwy cel Camino: mury starożytnego grobowca i pośrodku urna zawierająca szczątki Apostoła. Jesteś tutaj, Jakubie, na krańcu świata! Aż tutaj dotarłeś, aby głosić nam Chrystusa i tu pozostajesz, aby wspierać nasze poszukiwania i naszą wiarę. Umocnij moją wiarę, moje chrześcijańskie życie, które tak często wydaje się przygaszone. Ty silny, nieustraszony, Synu Gromu.

Sakrament pokuty i pojednania

Zobaczysz konfesjonały rozmieszczone po całej świątyni i spowiedników posługujących się różnymi językami. W trakcie camino odkryłeś swoje rany, niewierności i grzechy. W sakramencie pokuty kładziesz Twoje życie i Twoje grzechy w uzdrawiające i pełne miłości ręce Chrystusa, aby odnowił Twoje życie. Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej, w ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. O Boże, stwórz we mnie serce czyste, odnów mnie w mym sercu.

Msza Pielgrzyma

Jako pielgrzymi pochodzący z wielu miejsc świata, mówiący tyloma językami, zgromadziliśmy się wokół Twego ołtarza, Panie, na Eucharystii. Aby usiąść obok Ciebie, jak tyle razy popołudniami czynił to Jakub spoczywając obok Ciebie, aby pozostać z Tobą, słuchać Ciebie, uczyć się od Ciebie, ponieważ Ty nas karmisz i umacniasz mocą Twego życia, dzięki Twemu Ciału.

Rozpoczynając drogę życia

Gdy skończysz modlitwę, wyjdź z Katedry bramą południową, przez Puerta de las Platerías. Zwróć uwagę na fasadę: w części świetlistej, pomiędzy łukami obu drzwi, znajduje się chryzmon, znak Chrystusa. Ale litery są tam umieszczone inaczej niż zwykle: Alfa stała się Omegą i odwrotnie. Koniec staje się początkiem. Koniec camino staje się początkiem innej drogi – nowego życia, które rozpoczynasz.

Certyfikaty

Biuro Pielgrzyma

Biuro Pielgrzyma jest miejscem przyjmowania pielgrzymów przybywających do Santiago, którzy dotarli do grobu Apostoła pieszo, na rowerze czy konno. Tutaj wbija się ostatnią pieczątkę na camino, pieczątkę Katedry Jakubowej, do paszportów pielgrzyma i otrzymuje się tutaj tradycyjny certyfikat potwierdzający pielgrzymkę znany jako „compostelka”.

Biuro Pielgrzyma: ul. Rúa Carretas, 33 – CP 15705. Santiago de Compostela Telefon: 0034 981 568 846 GODZINY OTWARCIA: Wielki Tydzień oraz od 1 kwietnia do 31 października: otwarta od 8:00 do 20:00 (zamknięcie może nastąpić godzinę wcześniej w zależności od liczby osób przybywających). W zimę, od 1 listopada do 31 marca (z wyjątkiem Wielkiego Tygodnia): otwarta od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do 19:00.
Zamknięte 25 grudnia i 1 stycznia.
Aby odebrać compostelkę trzeba najpierw wziąć bilet z kodem QR, który pozwala na bieżąco, w czasie realnym, sprawdzać stan kolejki (Ogłoszenie: w dniach dużego natężenia pielgrzymów nie ma gwarancji otrzymania compostelki tego samego dnia).

Skip to content