Ano Santo

Que é o ano Santo?

O Ano Santo ou Ano Xubilar Compostelán é un tempo no que a Iglesia concede singulares grazas espirituais aos fieis, a imitación do que a Biblia di do ano xubilar dos israelitas: Cada 7 anos era Ano Sabático, nel recuperaba as terras quen as vendía por necesidade e os escravos adquirían a liberdade. Cada 50 anos era Ano Xubilar ( Lv, 25).

Jesús di que El vén anunciar un ano de graza do Señor ( Lc, 4,16).

A Igrexa Compostelá, co seu Ano Santo, concede tamén un especial ano de graza.

Cando é ano Santo?

É Ano Santo compostelán cando o 25 de xullo, Conmemoración do Martirio de Santiago, coincide en domingo. Prodúcese coa periodicidade 11, 6, 5, 6 anos. Ten a súa orixe en 1122, co Papa Calixto II, confirmado posteriormente polo Papa Alejandro III na Bula “ Regis aeterni” de 1179, conferíndolle perpetuidad.

A Sede de Pedro encomiou reiteradamente ao longo dos séculos a peregrinación a Santiago e o Ano Santo.

“Exhortámonos a todos amadísimos fillos a seguir esa vía de fidelidade evangélica, de autenticidade cristiá e de iluminada esperanza que, a través dos séculos, guiou a tantas almas ata o Templo Compostelán”. (Pablo VI: A. St 1971).

“Comparto a alegría…polo tempo de graza e perdón que o Señor se digna conceder, unha vez máis, á querida comunidade de España e de toda a cristiandade…que o Xubileu sexa para todos ocasión de verdadeira reconciliación”. (Xoán Paulo II: A St 1982).

“Convido os peregrinos a que fagan provisión das suxestivas experiencias de fe, caridade e fraternidade que atopen na súa andaina, a que vivan o Camiño sobre todo interiormente, deixándose interpelar pola chamada que o Señor fai a cada un deles. Así poderán dicir con gozo e firmeza no Pórtico da Gloria: «Creo»”. (Bieito XVI: A St 2010).

Gañar o Xubileu

Para gañar o Xubileu requírese:

  • Visitar a Tumba do Apóstolo na Catedral e rezar algunha oración.
  • Recibir o Sacramento da confesión (xa se en a catedral ou en calquera outro lugar quince días antes ou despois).
  • Recibir a Comuñón. Esta Indulxencia é aplicable aos defuntos.

Nin a Graza do Xubileu nin a peregrinación están vinculadas, de seu, á Compostela. Pódese gañar o Xubileu viaxando por calquera medio e é posible recibir a Compostela sen gañar o Xubileu.

Grazas Xubilares

Indulxencia plenaria, que se pode lucrar unha vez ao día (aplicable aos defuntos), con estas condicións:

  • Visitar a Catedral recitando algunha oración vgr. Noso Pai e Credo, orando polas intencións do Romano Pontífice.
  • Recibir os sacramentos da confesión (pode ser 15 días antes ou despois) e a sacra comuñón.

Facultades para confesores:

  • Confesar na Catedral, nas parroquias da Cidade e no Monte do Gozo, todos os sacerdotes con licenza para confesar.
  • Absolver de “censuras” excepto as reservadas á Santa Sé (v. CIC c 1367, 1370, 1378, 1382 e 1383) pero coas facultades que outorgan os cc 976 e 1357.
  • Conmutar e dispensar de votos nas condicións establecidas pola Igrexa.
Skip to content