Contactar  Enderezo

  Praza de la Inmaculada 1

  Teléfono

  +34 981 57 23 00

  Correo electrónico

  info@anosantocompostelano.org

  INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable do tratamento: Arquidiocese de Santiago de Compostela, CIF R1500020A (Praza da Inmaculada, 1, 15704 de Santiago de Compostela).– Finalidade do tratamento: atender a súa mensaxe.- Lexitimación: o seu consentimento.– Terceiros destinatarios: non se prevén, salvo obrigación legal, ou que a súa solicitude implíqueo.– Conservación: mentres existan obrigacións contractuais derivadas dos servizos ou contidos solicitados e, posteriormente, ata a extinción de responsabilidades legais, contractuais ou deontolóxicas que requiran reter os datos (no caso de que se traten datos para o envío de información e noticias poderanse manter os datos só mentres o interesado non se opoña) – Dereitos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad (a exercer mediante comunicación ao delegado de protección de datos cunha mensaxe a delegadopd@archicompostela.org; tamén pode contactarse á AEPD).

  Skip to content