Peregrinación

Oración do Peregrino

Apóstolo Santiago, elixido entre os primeiros, ti fuches o primeiro en beber o cáliz do Señor e es o gran protector dos peregrinos: fainos fortes na fe e alegres na esperanza, no noso camiñar de peregrinos seguindo o camiño da vida cristiá e aléntanos para que, finalmente, alcancemos a gloria de Deus Pai. Amén. O Camiño de Santiago, Primeiro Itinerario Cultural Europeo e Patrimonio da Humanidade, é unha das máis antigas e principais vías de peregrinación da cristiandade. Desde o descubrimento do sepulcro do Apóstolo Santiago, innumerables peregrinos puxéronse en camiño cara a Compostela, para venerar as súas reliquias, conformando así toda unha cultura xacobea ao longo de Europa. Peregrinar é un rito común á inmensa maioría das relixións. Santiago é unha das tres grandes cidades de peregrinación do cristianismo, xunto a Xerusalén e Roma. Cando os cristiáns europeos ven ameazada a súa fe polo avance do Islam, afírmanse nela peregrinando cara ao recentemente descuberto Sepulcro do Apóstolo Santiago, a partir do século IX. Así se crearon paso a paso roteiros que conducían a Santiago de Compostela, dando lugar unha forma de unidade entre os diferentes países e rexións europeos. Os séculos XII e XIII foi a época dourada da peregrinación a Santiago. Posteriormente, o Renacemento e a Reforma víronse acompañados por ataques ao fenómeno xacobeo que, con todo, mantívose en pé, aínda que con menor afluencia de peregrinos. A Bula de León XIII “ Deus Omnipotens”, que verificaba a autenticidade das reliquias apostólicas, significou un novo impulso á peregrinación xacobea, crecendo ao longo do século XX ata os nosos días, nos que a peregrinación se mostra con forza e en auxe. A peregrinación a Santiago condúcenos á Tumba dun Apóstolo, un dos doce que formou parte do círculo íntimo de Xesucristo e que foi responsable da evangelización de Hispania, é dicir, foi o transmisor da fe orixinal recibida de Jesús.

O Camiño

Existen distintos roteiros para peregrinar a Santiago. Tradicionalmente, o peregrino partía do seu fogar para chegar á “Casa de Santiago”, a Catedral, e por tanto sería difícil establecer todos os roteiros de peregrinación. O Camiño de Santiago non é un fin en si mesmo, senón un medio para chegar á meta: a Tumba de Santiago. Con todo, podemos dicir que existen varios roteiros destacados e tradicionais que concentran a afluencia de peregrinos:

O Camiño Francés

Roteiro máis frecuentado hoxe en día e que entra na Península por Roncesvalles, pasando por Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, entrando en Galicia por Ou Cebreiro.

O Camiño do Norte

Bordea a costa cantábrica, pasando por Irún, San Sebastián, Bilbao, Santander, Xixón, Avilés e entrando a Galicia desde Ribadeo.

O Camiño Primitivo

Parte de Oviedo e conduce ao peregrino cara a Santiago polo interior de Asturias, pasando por Lugo e uníndose no seu último tramo ao Camiño do Norte e ao Camiño Francés.

O Camiño Inglés

Así coñecido pola afluencia de peregrinos das illas británicas, que viaxaban por mar desembarcando na Coruña ou Ferrol e desprazándose desde alí a pé.

O Camiño Portugués

Discorre por distintos roteiros en Portugal (interior e costa) ata entrar en territorio galego por Tui.

A Vía da Prata

Procede de Sevilla, Mérida, Zamora e que entra en Galicia por Ourense. A peregrinación debe prepararse desde distintos puntos de vista: o físico, o espiritual e tamén informándose na Oficina do Peregrino de Santiago, nos Bispados, nas Confrarías de Santiago, nas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, nas que antigos peregrinos ou persoas próximas á peregrinación poden facultar datos interesantes e consellos prácticos.

Acollida Cristiá no Camiño

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es voluntarios-acc-en-cubiertas-2015-para-web.jpgA Acollida Cristiá no Camiño ( ACC) é o empeño dun significativo número de Diocese e de albergues de Iglesia (parroquiais, de ordes relixiosas, de confrarías…) por mellorar a súa atención aos peregrinos do Camiño de Santiago. É verdade que a peregrinación a Santiago creceu e cambiou moito nos últimos anos. A motivación relixiosa non é a única, e para moitos peregrinos non é a fundamental. Con todo o é para un importante número deles, que buscan unha mellor atención relixiosa e espiritual. E en definitiva Cristo -Camiño, Verdade e Vida- segue e seguirá saíndo ao encontro de todo home que se fai peregrino e propoñéndolle o seu Evanxeo de salvación. A Iglesia estivo implicada desde o principio na hospitalidade aos peregrinos. Actualmente teñen un peso nesta hospitalidade outros axentes que fai trinta anos non estaban presentes no Camiño: institucións, organizacións altruístas, empresas privadas… Xustamente agora que os aspectos de atención humanitaria están mellor garantidos por esta oferta tan plural, xorde a necesidade de ofrecer unha acollida máis identificada. Cada un debe estar no Camiño como o que é, e a Iglesia está para facer presente a Cristo e conducir a un encontro con el, porque cre firmemente que só el sacia de verdade a fame e a sede, cura de verdade a feridas da alma, e alivia o cansazo do corazón do home. Que el é a meta e o sentido de todo peregrinar humano. A ACC non é unha organización instituída senón un conxunto de persoas que compartimos ilusións e traballos. Nela estamos implicados:

  • A Oficina de Atención ao Peregrino de Santiago de Compostela
  • A Comisión Interdiocesana de delegados do Camiño de Santiago
  • Unha serie de comunidades relixiosas, masculinas e femininas, que realizan acollida no Camiño: benedictinas, agostiñas, cistercienses, franciscanos, dominicos…
  • Diversos párrocos e albergues parroquiais
  • Hospitaleros que dedican o seu tempo e o seu entusiasmo para atender aos peregrinos en albergues de Iglesia e tentan acompañarlles no camiño da fe.

Se crees que o teu albergue ou parroquia debería participar nesta iniciativa, escríbenos a: info@acogidacristianaenelcamino.es Máis información en acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org

Oficina do Peregrino

A Oficina do Peregrino é o lugar de acollida e recibimento aos peregrinos que chegan a Santiago e que camiñaron ou viñeron en bicicleta ou dacabalo ata a Tumba do Apóstolo Santiago o Maior. Aquí estámpase o selo final do Camiño, o da Catedral de Santiago, nas “credenciais de peregrino” e onde se expide o certificado tradicional da peregrinación, a coñecida “Compostela”.

Oficina de Acollida ao Peregrino:

Rúa Carretas, 33 – CP 15705. Santiago de Compostela Teléfono: 0034 981 568 846 HORARIO: Semana Santa e desde o 1 de abril ao 31 de outubro: aberta de 8:00 a 20:00 horas (a hora de peche pódese adiantar ata 60 minutos, en función da afluencia). No inverno, desde o 1 de novembro ata o 31 de marzo (excepto Semana Santa): aberta de luns a domingo de 10 a 19 h. (Pechado os días 25 de decembro e 1 de xaneiro). Para recoller a Compostela é necesario retirar un ticket cun código QR que permite comprobar o estado da fila en tempo real. (Aviso: en momentos de gran afluencia, non se poderá garantir a recollida da Compostela na mesma xornada).

Skip to content