En Codeseda (A Estrada Pontevedra) deuse o pasado sábado 31 de Agosto esta entrañable estampa na que uns peregrinos portugueses víronse sorprendidos coa celebración da <span class=” text_ exposed_show”>procesión da Virxe da Grela. Estes peregrinos, que seguen o roteiro do Camiño dá Geira e dous Arrieiros (Braga – Santiago), foron calidamente acollidos polos veciños con quen percorreu uns quilómetros compartindo a oración á Virxespan>