A Credencial ou acreditación do Peregrino é o documento entregado aos peregrinos na Idade Media como salvoconducto. Hoxe en día existe un modelo oficial de credencial distribuída e aceptada pola Oficina de Peregrinacións da Diocese de Santiago. Pódese conseguir solicitándoa persoalmente na Oficina de Acollida ao Peregrino ou noutras institucións autorizadas pola Catedral de Santiago para a súa distribución, tales como parroquias, Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, albergues de peregrino, confrarías, etc. En España e fóra de España, algunhas asociacións relacionadas coa peregrinación foron autorizadas a distribuír as súas propias credenciais cunha referencia á meta da peregrinación na Catedral de Santiago. De todos os xeitos, as credenciais oficiais pódense adquirir tanto en España como no estranxeiro, e para recibir información acerca dos lugares de distribución de credenciais no seu país, rexión ou cidade, por favor ver os links ao final desta sección.

A credencial oficial e outras recoñecidas pola Catedral de Santiago están impresas en cartolina e consta de dieciseis páxinas que se abren en forma de acordeón. As primeiras páxinas aparecen ilustradas na foto que acompaña ao texto. A primeira páxina funciona como unha carta de presentación e debería encherse na asociación distribuidora cos datos do peregrino. Hai tamén na parte de arriba un espazo destinado ao selo da entidade que entregou a credencial; na parte de abaixo da mesma páxina, poñerase a data e o selo da Catedral unha vez cumprida a peregrinación.

A Credencial, na súa segunda páxina, vai dedicada a instrucións aclaratorias, que di así:

Consideracións necesarias

Esta credencial é só para os peregrinos a pé, bicicleta ou dacabalo, que desexan facer a peregrinación con sentido cristián, aínda que só sexa en actitude de procura. A credencial ten o obxectivo de identificar ao peregrino; por iso a institución que lle presenta deberá ser unha parroquia, confraría, diocese, asociación de Amigos do Camiño de Santiago, ou calquera institución cristiá relacionada coa peregrinación. A credencial non xera dereitos ao peregrino. Ten dúas finalidades prácticas: 1) o acceso aos albergues que ofrece a hospitalidade cristiá do camiño, 2) servir como certificación de paso para solicitar a “Compostela” na Catedral de Santiago, que é a certificación de realizar a peregrinación.
A “Compostela” concédese só a quen fai a peregrinación con sentido cristián: devotionis affectu, voti vel pietatis causa (motivada pola devoción, o voto ou a piedade) E ademais concédese só a quen fai a peregrinación ata a chegar á Tumba do Apóstolo, realizando integramente, polo menos os 100 últimos quilómetros a pé ou dacabalo, os últimos 200 Km en bicicleta ou 100 millas náuticas e últimos Km a pé.
A credencial do peregrino, por tanto, só pode expedila a Igrexa a través das súas institucións (Bispado, Parroquia, Confraría, etc. ou, en todo caso, a través de institucións que estean autorizadas pola Igrexa). Só así poderá concederse a “Compostela” no S. a. M. I. Catedral de Santiago (Xornadas sobre o Ano Santo: novembro 1993).
Os albergues que carecen de subvencións deberían manterse, dentro da súa austeridade, coa colaboración dos peregrinos (limpeza, coidado das instalacións, facilitar o descanso, axuda económica…).
Aos grupos organizados con coche de apoio ou en bicicleta, rógase que busquen acubillo alternativo distinto dos refuxios de peregrinos.
O portador da presente credencial, acepta estas condicións.

O resto das páxinas da credencial contén casas para ir selando ao longo do roteiro de peregrinación. Os selos conséguense normalmente nos lugares onde dormen os peregrinos, como os albergues, pero tamén se poden obter en parroquias, mosteiros, catedrais, hostais, concellos e outros lugares.

Finalmente, o reverso mostra unha serie de mapas dos Camiños de Santiago, e outra páxina coa seguinte bendición, procedente do Codex Calixtinus, escrito no século XII:

Bendición

“En nome do noso Señor Xesucristo, recibe este morral hábito da túa peregrinación para que corrixido e emendado apresúresche en chegar aos pés de Santiago, onde ansías chegar, e para que despois de facer a viaxe volvas á beira o noso con gozo, coa axuda de Deus, que vive e raíña por todos os séculos Amén.

Recibe este báculo; que sexa como sustento da marcha e do traballo para o camiño da túa peregrinación, para que poidas vencer as forzas do inimigo e chegar seguro aos pés de Santiago e despois de feito a viaxe, volver xunto a nós con alegría, coa anuencia do mesmo Deus, que vive e raíña polos séculos dos séculos Amén”

( Codex Calixtinus. Sermón “ Veneranda dies” LI, c XVII)

Oración do Peregrino– impresa nas follas destinadas a mapas dos distintos roteiros:

Apóstolo Santiago, elixido entre os primeiros, ti fuches o primeiro en beber o cáliz do Señor e es o gran protector dos peregrinos; fainos fortes na fe e alegres na esperanza no noso camiñar de peregrinos seguindo o camiño da vida cristiá, e aléntanos para que, finalmente, alcancemos a gloria de Deus Pai.Amen.

Onde obter a Credencial Oficial do Peregrino

Desde Cofradías del Apóstol Santiago

Desde Asociaciones autorizadas en España

Desde Asociaciones autorizadas en otros países

En España: Ver mapa

No mundo: Ver mapa