O IX Congreso de Acollida Cristiá nos Camiños de Santiago celebrouse os pasados días 23, 24 e 25 de setembro en Santiago de Compostela. Xunto á modalidade presencial existiu tamén a posibilidade da participación telemática que foi seguida desde preto dun centenar de persoas de España e outros países de Europa e Hispanoamérica.

Co desexo de que o tratado neste congreso difúndase a todos os interesados, ACC pon agora ao dispor do público en xeral as gravacións de todos os relatorios, intervencións e meses redondas deste encontro que levou por título «Ano Santo Compostelán, renacer á esperanza»: