Tras máis dun ano en suspenso pola pandemia, a fundación ACC retoma a organización do voluntariado no Camiño de Santiago. A partir do 15 de xuño os voluntarios estarán novamente presentes en Santiago de Compostela realizando labores de recibimento e acollida cristiá aos camiñantes. Máis adiante, e en función das necesidades que os albergues cristiáns vaian tendo, tamén se enviarán voluntarios de ACC a aqueles puntos de acollida ao longo dos roteiros xacobeos que o demanden.

Os períodos de voluntariado serán, como ata antes da pandemia, de 15 días de duración. Quen faga o seu labor de acollida en Santiago de Compostela dispoñerán dun aloxamento con cuartos individuales que a fundación ACC proporciónalles onde se gardarán todas as medidas de hixiene previstas pola regulación contra a pandemia.

Desde hoxe, 1 de Xuño, quen queira realizar o voluntariado en Santiago de Compostela poden enviar a súa solicitude cubrindo o formulario para iso habilitado onde terán que manifestar en que quincena teñen dispoñibilidade para ser voluntarios. A aqueles que nunca antes fosen voluntarios de ACC requiriráselles ademais un breve currículo da súa vida laboral e unha fotografía.

Formulario solicitud voluntariado 2021

Más información sobre el voluntariado de ACC